25.02.2024 XVII Złaz Turystyczno-Historyczny Małogoszcz
Dodane przez bogusia dnia 13.02.2024
Trasa autokarowo-piesza Kielce - Małogoszcz - Góra Sabianów - Ostoja Dworska
Prowadzący: Ryszard Garus, Jacek Skrzypczak
Zapisy i bliższe informacje: Jacek Skrzypczak, tel. 506 772 352
Spotkanie: ul. Żytnia, przystanek przy hali, godz. 8.00

Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków- uczestnicy biorą udział w wycieczkach na własną odpowiedzialność